Baş səhifə
Həyatım
Kitablar
Məqalələr
Şəkillər
Əlaqə
Arxiv
   
 
   
KİTABLAR

KOBLANDI-BATIR
Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı (PDF)

Vord variantı

 

Kitabı oxu

***
İzahlı tərcüməşünaslıq terminləri lüğəti

***
Axtaracaqsan məni

***

Bəlkə dünya öz yolunu çaşıbdı

***

Natiqlə qara zurnanın nağılı və ya hər ikisinə elegiya

***

XX əsr rus poeziyası Azərbaycan tərcümələrində

***

Qazax ədəbiyyatı

***

Əslin milli özünəməxsusluğu və tərcümə

***

Səməd Vurğun dramaturgiyası rus dilində

***

Poetik tərcümə

***

Qaraqalpaq ədəbiyyatı

***

Qaraqalpaq xalq nağılları

***

Nəsrin axarı: zaman və məkan konteksti

***

Şilyan: özü, sözü – çeşmənin gözü

***

Səftər Həsənzadə. Vətən həsrətli, barıt qoxulu sətirlər

***

Bir ömrün rapsodiyası

©Tanınmış ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Tağısoy. 2010.